Inštitút verejnej politiky, občianske združenie

Inštitút verejnej politiky

občianske združenie

  • Podporuje budovanie všestranného rozvoja Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave (FSV UCM).
  • Podporuje a prehlbuje rozvoj a skvalitňovanie výskumu na FSV UCM.
  • Umožňuje členom združenia spoluprácu s vysokými školami v Slovenskej republike a zahraničí.
  • Podporuje členov združenia v nadväzovaní vedecko-výskumných kontaktov a finančnými subjektmi a masmédiami.
  • Spolupracuje s orgánmi regionálnej, miestnej správy a samosprávy, s podnikateľskými a finančnými subjektmi a masmédiami.
  • a mnohé ďalšie aktivity podľa stanov IVP OZ.

Ideologickým základom vzniku IVP je združovanie politológov, právnikov, sociológov a iných odborníkov z odboru humanitných vied, ako aj študentov týchto odborov, najmä za účelom osvety, vzdelávania, iniciovania a podpory odborných a spoločenských diskusií o význame práva, politiky etiky a ľudských práv v modernej spoločnosti za aktívnej pomoci Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. 

Cieľom združenia IVP je podpora a realizácia projektov vedúcich ku skvalitňovaniu podmienok a možností akademickej výučby humanitných vied a vypracúvanie a predkladanie riešení v oblasti verejných politík spolu s ich hodnotením a prezentovaním aktuálneho stavu so zreteľom na želaný lepší stav. 

Inštitút verejnej politiky - 2% z daní

2% nám pomôžu

Už viete komu poukážete svoje 2% z daní?

Inštitút verejnej politiky je poberateľom 2% z daní. Pomôžete skvalitňovať svoje okolie zmenou vnímania a fungovania verejnej správy vďaka nám.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu.

Workshop pre kandidátov 2022

S Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave pripravujeme dlhodobý workshop pre kandidátov na regionálne a komunálne voľby 2022. Viac informácií bude k dispozícii čoskoro!

Plánujeme 9 workshopov vrátane diskusie starostov na záver. Pripravíme účastníkov na prácu v samospráve (lokálnej a regionálnej) či už na pozícii župana, starostu alebo poslancov.

Kontakt

Inštitút verejnej politiky, občianske združenie

Bučianska 4/A, 917 01 Trnava

IČO 42296765

ivp@fsvucm.sk

Inštitút verejnej politiky

Comments are closed.